Rekrutacja

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. jedna z prężniej rozwijających się hurtowni farmaceutycznych w Polsce poszukuje kandydatów do pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z następującą klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez firmę Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA 01-942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21.”

  Jednocześnie informujemy, iż:

  1. Administrator danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kabaretowej 21; 01-942 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000059465, NIP 879-20-88-723, kapitał zakładowy 710 798,00 PLN, kapitał opłacony w całości. Kontakt: pocztą - adres: Ołtarzew, ul. Południowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; e-mail: odo@opdf.com.pl .

  2. Cel i podstawa przetwarzania: Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  3. Odbiorcy danych: Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

  4. Okres przechowywania: Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez OPDF SA rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  5. Uprawnienia: Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  6. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.