Kontakt

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.

Dane kontaktowe:
ul. Południowa 2, Ołtarzew,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 345 75 00
Fax 22 345 75 10
e-mail: sekretariat@opdf.com.pl

Dane rejestrowe:
ul. Kabaretowa 21,
01-942 Warszawa
NIP 879-20-88-723
KRS 0000059465

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 710 798,00 zł
Wpłacony kapitał zakładowy: 710 798,00 zł

Do Państwa dyspozycji są nasze Działy:
Sekretariat (22) 345 75 00
Dział Handlowy – hurt (22) 345 75 40 - 44
Infolinia dla aptek 801 001 801
Dział Księgowości (22) 345 75 77, (22) 345 75 74
Dział Kadr (22) 345 75 76
Dział Magazynu (22) 345 75 56
Dział Reklamacji (22) 345 75 88
Dział Informatyki (22) 345 75 01